Oletteko jumissa parisuhteessanne ?


Koetteko:

- pulmia parisuhteen vuorovaikutuksessa

- ongelmia arjen kuormittavuudessa / kotitöiden epätasaisessa jakautumisessa

- ristiriitoja  vanhemmuudessa

- erilleen ajautumisen tunnetta ja eron uhkaa


Pariterapiassa autan teitä ymmärtämään mistä parisuhteen vaikeuksissa on kyse ja löytämään keinoja sekä ratkaista sekä käytännön ongelmia että palauttaa läheisyys parisuhteeseen.

Pariterapiassa käytän tunnekeskeisen pariterapian menetelmää, joka pitää tunteita keskeisenä elementtinä parisuhdevaikeuksia hoidettaessa. Tunteet nähdään tärkeinä parisuhteen vuorovaikutuksen määrittäjinä. Tunteita tutkimalla ja kohtaamalla voidaan saada muutosta aikaan. Olennaista tunnekeskeisessä pariterapiassa on se, että puolisoita pyritään auttamaan prosessoimaan emotionaalisia reagointitapojaan niin, että he voisivat olla uudella ja tyydyttävämmällä tavalla vuorovaikutuksessa keskenään.

Uudenlaisen vuorovaikutuksen ensiaskeleet otetaan terapian puitteissa.

(Lähde:saatavilla internetissä osoitteessa www.väestöliitto.fi

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Saimaankatu 13 C

15140 LAHTI

Puhelinnumero
044 2902580 puhelut / tekstiviestit