KOULUTUKSENI   ja   TYÖKOKEMUKSENI

Koulutukseltani olen kognitiivinen psykoterapeutti / sosiaalityöntekijä (YTM).

Olen KELAn psykoterapian palveluntuottajien rekisterissä, joten psykoterapiaan voit hakea KELAn tukea.

Olen työskennellyt vuosia pulmallisten elämäntilanteiden kanssa etsien yhdessä asiakkaiden kanssa ratkaisuja vaikeisiin elämän asioihin.

Työkokemusta on kertynyt vuosien aikana aikuispsykiatriassa, päihdetyössä, lastensuojelussa, vammaispalvelussa ja perheneuvolassa.

Lisäksi minulla on ymmärrystä myös vaativasta esimiestyöstä oman esimiestyökokemuksen myötä.


Minulla on myös seuraavat koulutukset

Tunnekeskeinen pariterapia (perus- ja syventävät opinnot)

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Motivoiva haastattelu

Viiden pisteen korva-akupunktio päihde- ja mielenterveystyössä

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Kasva esimieheksi